Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V našem salonu zaznamenáváme Vaše údaje s Vaším souhlasem a na základě Vašeho písemného souhlasu do elektronické zákaznické karty. Řídíme se následujícími pravidly.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Soleil studio s.r.o., se sídlem Josefa Vávry 57/10, 66449 Ivančice, IČ: 03999122, DIČ: CZ03999122, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 87679 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa

alternativně:

 • firma
 • DIČ

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, firma, IČ, DIČ zpracováváme za účelem poskytování zákaznických služeb a prodeje zboží. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu neurčitou.

Správce je veden u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem .

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti . Osobní údaje dotčených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje dotčené osoby nepředává prodávající žádné další osobě s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 • Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel webhostingu WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou, Česká republika
 • Dodavatelé webových systémů a aplikací.
 • Externích přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží.
 • ECOMAIL.CZ s.r.o., Na Mlejnku 764/18, Praha Braník, 147 00, IČ 02762943, DIČ CZ02762943
 • Učetní vedoucí účetnictví pro Správce

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Registrace u Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů

Reg. číslo subjektu: bude doplněno