One Brain

One Brain - Three in One Concepts

Je technika pomocí které se zabýváme zpracováním emocí, stahováním stresu, novým pozitivním nastavením….....jedná se o specifickou práci s emoční částí naší osobnosti. K této práci používáme řadu nástrojů z konceptu Three in one Koncept - zejména:

 • Kineziologický (svalový) test
 • Barometr chování (emoční mapa)
 • Korekční cvičení
 • tzv. funkce a struktury, což je naše genetická matrice, ve které se zrcadlí často zapomenuté vrozené schopnosti

To vše pak využíváme k řešení problémů psychických i fyzických.

Z čeho vycházíme

Hlavní podstatou této metody je práce s našimi modely chování které si sbíráme od našeho prenatálního období až po současnost.

Co je to model chování
Model chování je jakýsi vzorec, který se nám při stresové situaci kóduje do mozku a po velmi krátké době se stává součástí našeho podvědomí - ovlivňuje tak naše emoce a chování v následném životě.
Lidský mozek funguje stejně jako počítač a stresová situace se stává jakýmsi virem (blokem) našeho vlastního mozkového softwaru.

Náš mozek je schopen do sebe přijímat a zpracovávat informace, které získává ze svého okolí. A to jak z logického, tak z emočního světa. Za určitých okolností si je zapisuje do příslušných oblastí – logiky nebo emocí. Technikou One Brain krok po kroku zpracováváme emoce,   které nás ovlivňují vždy silněji než svět logiky.

Základem je anatomie a neurologie

Při práci s touto metodou se opíráme o anatomii a neurologii mozku. Pracujeme s levou i pravou hemisférou a se všemi centry ( zejména např. s centrem systému přesvědčení).

Metodou se dostáváme k příčině a vzniku  klíčového nastavení negativního modelu chování = emočního podvědomého bloku.

Pomocí této techniky přepisujeme nezdravé emoční nastavení a naopak vytváříme nové. 

Ve spoluprácí s mentálním procesem a uvědoměním postupně dochází k celkovému uvolnění a  pozitivním životním změnám. 

Jaký vliv má původní model chování na náš život

Naše naprogramované modely chování mají  na náš život obrovský vliv. Každý vzorec, který máme zapsaný v našem podvědomí, ovlivňuje zejména:

Způsob (formu) našeho chování – jak se rozhodujeme, jak vnímáme společnost, jak jsme okolím vnímáni my, jaké dění máme ve vztazích (a to nejen partnerských, ale také kamarádských, rodinných a kolegiálních). S jakými možnostmi a výbavou řešíme stresové ale i běžné situace. A v neposlední řadě jak se ve všech našich životních situacích cítíme.

Opakovací a prohlubovací vlastnost zakódovaného vzorce

Každý naprogramovaný model chování má tendenci se v podobných situacích vždy projevit a tím zopakovat a také prohloubit.. Toto potvrzení nás tak může provázet po celý život.

Podrobněji o metodě One Brain

Metoda One brain - Three in One Concepts je hodnocena jako diagnostická metoda 21. století. Název metody ONE BRAIN ("jednotný mozek") je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy jeho pravá a levá hemisféra dokonale a vyváženě spolupracují. Pravá hemisféra je tvůrčí, ve smyslu uměleckých schopností, vnímá barvy, obrazy a symboly. Vše vnímá jako celek. Levá hemisféra analyzuje, zaměřuje se na detaily, poskytuje informace z oblasti logiky a zajišťuje orientaci v čase.

Metoda ONE BRAIN vychází z předpokladu, že z každého negativního prožitku vzniká neurologická blokáda, která postupem času přechází ve fyzické onemocnění v našem těle. Pomocí metody ONE BRAIN lze určit příčinu stresu i jeho emoční obsah a následně odstranit strach či bolest ze vzpomínek na danou situaci. Korekce problému se skládá z jednoduchých a časově nenáročných cvičení. Metoda vychází z předpokladu, že obnovení rovnováhy obou hemisfér v reálném čase může být trvalé pouze tehdy, vymažeme-li nepříjemnou emoci v době, kdy vznikla. Metoda ONE BRAIN je velmi jemná a účinná.

S jakými problémy může pomoci
 • poruchy učení u dětí, ale i dospělých – tyto  poruchy se totiž projevují v běžném životě i po skončení vzdělávání
 • potíže v komunikaci – zadrhávání v řeči, koktání, červenání, strach mluvit před cizími lidmi nebo na veřejnosti nesoustředěnost, bolesti hlavy, tréma, nespavost, hyperaktivita u dětí

 • strachy a fobie, problémy s agresivitou potíže se sebedůvěrou, nízké sebevědomí stres z určitých životních situací, překonání obtížných životních situací – rozchod, rozvod, onemocnění nebo smrt blízkého člověk

 • závislosti

 • řešení obtíží ve škole, mateřské škole nebo v zaměstnání

 • vztahové problémy: partnerské, mezi rodiči a dětmi a všechny další

 • zdravotní potíže mají svou psychickou podstatu (i lékaři přistoupili na psychosomatické souvislosti u některých onemocnění). Příčiny například alergie, astmatu, obezity, opakujících se infekcí, bolestí v zádech a mnoha dalších chorob nacházíme na emocionální rovině nebo v mysli člověka. Kineziologie pomáhá klientovi je objevit a při odblokování odstranit. V mnoha případech může odblokování zdravotní problém odstranit nebo usnadnit jeho léčení.

Žijeme to co chceme nebo co musíme?

Pojďme společně hledat odpovědi - těším se na Vás - Martina Horáčková

Ceník